PROVODÍNSKÁ ŠTRAPANDA 2023

Sobota 17. června 2023

Sportovní areál u nádraží Jestřebí

Zapsat do kroniky

Trasy pochodu

Pro pěší

7 km

Provodín — Spicí panna — Provodín

Mapa trasy

Pro pěší

17 km

Provodín — Zahrádky — Provodín

Mapa trasy

Pro pěší

32 km

Provodín — Kvítkov — Peklo — Provodín

Mapa trasy

Pro cyklisty

20 km

Provodín — Břehyně — Provodín

Mapa trasy

Pro cyklisty

43 km

Provodín — Bezděz — Provodín

Mapa trasy

Pro cyklisty

60 km

Provodín — Bezděz — Houska — Provodín

Mapa trasy

Kronika Provodínské Štrapandy

Z historie pochodu

První krůčky

Jak to celé začalo?

Historie Štrapandy se začala psát počátkem roku 1975. Skupinka místních milovníků dálkových pochodů, které se v té době staly velice populární náplní volného času, přišla s nápadem uspořádat vlastní akci.

Otci pochodu se stali M. Hanuš, L. Kohoutek a tvůrce názvu J. Klazar. Postupně se k nim přidávali další a z organizačních důvodů vznikl v rámci TJ Jestřebí-Provodín odbor turistiky. Jeho náplní byly hlavně pochody a plnění úkolů oblastních odznaků po celé zemi. Turistika v obci sílila a její nedílnou součástí byl také oddíl TOM (turistický oddíl mládeže). Z jeho řad postupem doby rostli účastníci i členové štábu dalších ročníků Štrapandy.

Sláva a prestiž

Sametový puchýř

Jak Štrapanda „dospívala“, rostl i počet jejích účastníků. Z 38 na 1. ročníku k překročení tisícovky v roce 1983. Součástí programu bývala také večerní setkání účastníků, původně u ohně a o něco později na tanečních zábavách, které byly velice oblíbené. Nějakou dobu na ně občas navazovaly také druhé etapy pochodu.

Tradice, dobrá pověst Štrapandy i zkušenosti tehdejšího štábu vedeného panem Kommem byly důvodem, že byla provodínským v roce 1989 svěřena organizace nejprestižnější turistické akce každého roku – Poslední puchýř. Ten vždy uzavírá turistickou sezonu. V té době byla obec Jestřebí-Provodín nejmenším místem, kde se tahle akce pořádala.

Přes 1500 turistů se k nám sjelo 17. listopadu 1989. Určitě zajímavé datum!

A jde se dál!

Změna je život

Tak jako pro celou zem, byl tento rok přelomem. Obnovila se činnost Klubu českých turistů a Provodínští se stali prvním odborem KČT na Českolipsku. Štrapanda mohla pokračovat. Trochu se obměnila sestava organizátorů, přibyli mladí. Také ale ubylo na nějakou dobu účastníků. Zájmy lidí se měnily a teprve po pár letech se účast stabilizovala znovu na sedmi až devíti stech turistech.

Tak jak znovu rostl zájem o účast, postupně ubývalo těch, kdo by chtěli akci zajišťovat. Pro Štrapandu bylo dobré, že se jí v roce 2005 ujala nová skupina organizátorů a pochod mohl pokračovat. Důležité bylo, že Štrapanda přežila a udržela si zájem turistů dodnes.

Štrapanda v obrazech